Medznárodné letecké dni SIAF 2011

--Promo akcia OC Európa, Banská Bystrica--
--Promo akcia OC Európa, Banská Bystrica-- --Promo akcia OC Európa, Banská Bystrica-- --Promo akcia OC Európa, Banská Bystrica--
--Promo akcia OC Európa, Banská Bystrica--
--Promo akcia OC Európa, Banská Bystrica--
--Promo akcia OC Európa, Banská Bystrica--
--Promo akcia OC Európa, Banská Bystrica--
--Promo akcia OC Európa, Banská Bystrica--
--Promo akcia OC Európa, Banská Bystrica--
--Promo akcia OC Európa, Banská Bystrica--