Orava 1944 - boje

--Na týchto fotografiách sa nachádzajú fašistické symboly, ktoré neslúžia na propagáciu hnutí potláčajúcich ľudské práva a slobody, ale ako vyjadrenie historickej a zberateľskej hodnoty.--

--Orava 1944 - boje--
--Orava 1944 - boje--