Orava 1944

--Na týchto fotografiách sa nachádzajú fašistické symboly, ktoré neslúžia na propagáciu hnutí potláčajúcich ľudské práva a slobody, ale ako vyjadrenie historickej a zberateľskej hodnoty.--
--Orava 1944--
--Orava 1944--
--Orava 1944--
--Orava 1944--
--Orava 1944--
--Orava 1944----Orava 1944----Orava 1944----Orava 1944--