Orava 1944 - my

--Na týchto fotografiách sa nachádzajú fašistické symboly, ktoré neslúžia na propagáciu hnutí potláčajúcich ľudské práva a slobody, ale ako vyjadrenie historickej a zberateľskej hodnoty.--
--Orava 1944 - my----Orava 1944 - my----Orava 1944 - my----Orava 1944 - my----Orava 1944 - my----Orava 1944 - my----Orava 1944 - my--
--Orava 1944 - my----Orava 1944 - my--